จองห้องพัก ทุ่งดอกกระเจียว ชัยภูมิ
สำนักงานกรุงเทพฯ

Address:
200/234 ซอยแจ้งวัฒนะ 10
แขวงทุ่งสองห้อง ถ.แจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
10210
Thailand

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telephone: 02-5761418-9 , 02-9854988-9
Fax: 02-9854988
Mobile Phone Number: TRUE 099-9719664/ DTAC 085-9289266
http://www.bannsuaninthanon.com

Information: สำรองห้องพักกรุณาโอนเงินเข้าบัญชี คุณปวันรัตน์ ปฐมทุนทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาถนนแจ้งวัฒนะ เลขที่ 470-2-35869-3 หรือ ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาไอที สแควร์หลักสี่ เลขที่ 478-0-06517-8 (กรุณานำหลักฐานการโอนเงินมาแสดงในวันเข้าพัก)